Manöverintyg högfartsbåt

Välkommen till Båtkompetens Båtskola

Båtskolan med det lilla extra, lite personligare & intensivkurser i mindre grupper

Manöverintyg för högfartsbåt här lär du dig hantera din båt på ett säkert sätt i höga farter (20-35 knop) och olika vädertyper.

 

Du får mer ingående lära dig att använda Powertrim/trimplan och hur du på ett effektivt sätt kan minska dina bränslekostnader, sjökortsplanering vid körning i höga farter mm.

Kursen avslutas med examination av förhörsförrättare utsedd av NFB.

 

 

 

 

 

 

.

Med rätt kompetens känner du dig trygg ute på sjön.

Du lär dig manövrera din båt vid brygga och i knepiga siuationer, backa in mellan bojar, lägga till vid brygga osv.

 

Kursen innehåller en del teori kring båtar och motorer samt en del praktik på sjön.

Efter avslutat utbildningoc prov får du den "blå boken" & sigillet för Manöverintyg högfartsbåt.

 

Manöverintyg i högfartsbåt kan ev. i framtiden bli ett krav för dig med båt som går fortare än 25 knop.

Under utbildningen får du öva och lära dig hantera båten i både låga och höga farter, snabba svängar och undanmanövrar.

Du får även prova på att navigera med hjälp av sjökort och kompass.

Gå vidare till vår sida för kursbokning

Här!

___________________________________________________________________________________________________________________________

Båtkompetens Sverige

Regattagatan 26 C (Bakom Lidel på Björnövägen)

723 48 Västerås Telefon utbildningsfrågor 070-744 36 03

 

Webadress www.batkompetens.se E-post info@batkompetens.se

 

Copyright © 2015-2018 Båtkompetens Sverige All Rights Reserved